แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม 2 รายการ

13 พฤศจิกายน 2563
เอกสารประกอบ
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม 2 รายการ