แผนการปฏิบัติการจัดจ้าง

แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 (เพิ่มเติม)