แผนการปฏิบัติการจัดจ้าง

แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 (เชื่อมต่อ EGP)