ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันให้ประชาชน จังหวัดนครนายก” ประจำปี 2567 ณ วัดคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

สทน. ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันให้ประชาชน จังหวัดนครนายก” ประจำปี 2567 ณ วัดคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

TINT visits covid hospital center
ประธานองคมนตรี เยี่ยมชมการปฏิบัติงานเครื่องโทคาแมค สทน.สำนักงานใหญ่

ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีพร้อมคณะ และรศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณู

TINT visits covid hospital center
“อนุทิน – ศุภมาส” ร่วมแถลงแนวทาง “การสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

“อนุทิน – ศุภมาส” ร่วมแถลงแนวทาง “การสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ตั้งเป้า 5 ปีผลิตด้านเซมิคอนดักเตอร์ 80,000 คน - EV 150,000 คน - AI 50,000 คน พร้อมพัฒนาระบบนิเวศที่สนับสนุนการลงทุนใหม่ๆ เพื่อยกระดับประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาห

TINT visits covid hospital center
สทน. ให้ความรู้เรื่องรังสีและความปลอดภัยจากรังสี กับผู้นำชุมชน อำเภอองครักษ์

สทน. โดยฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ มอบหมายให้นายปาพจน์ พรวนต้นไทร นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการ พร้อมทีมงาน ไปบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่องรังสีและความปลอดภัยจากรังสี

TINT visits covid hospital center
สทน. สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ มิตรภาพที่ ๑๖๒ สำหรับการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

สทน. สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ มิตรภาพที่ ๑๖๒ สำหรับการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

TINT visits covid hospital center
3 ผลงานวิจัย สทน.ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับโลก จาก ประเทศโปแลนด์ ตามที่นักวิจัย สทน.ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และส่งผลงานเข้าประกวดในงาน The 17th International Invention and Innovation Show (INTARG 2024)

3 ผลงานวิจัย สทน.ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับโลก จาก ประเทศโปแลนด์ ตามที่นักวิจัย สทน.ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และส่งผลงานเข้าประกวดในงาน The 17th International Invention and Innovation Show (INTARG 2024)