ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศเชิญชวน 2566 (เชื่อมต่อ EGP)