ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสาตรวจวัดอากาศ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสาตรวจวัดอากาศจำนวน 1 งานกำหนดขอรับ/ซื้อเอกสาร 15-22 มีนาคม 2564 ยื่นเอกสารในระบบ egp 23 มีนาคม 2564 กำหนดเปิดซอง 24 มีนาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th