เกี่ยวกับเรา

คำถามที่พบบ่อย

ทางสถาบันฯมีงานรับบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีค่ะ
สถาบันฯมีงานรับบริการตรวจวิเคราะห์หาองค์ประกอบธาตุในตัวอย่างค่ะ
สามารถส่งตรวจวิเคราะห์ได้ 2 สาขาส่งที่สำนักงานสาขาบางเขนหรือสำนักงานใหญ่ค่ะทางสถาบันฯมีงานรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดังนี้ค่ะตรวจวิเคราะห์ Gloss Alpha,Gloss Beta ในตัวอย่างน้ำ, ตรวจ Cs-134,Cs-137,I-131 ตรวจแกมมารวม (Cs-134,Cs-137,I-131,U,TH) ในตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์หาอายุในตัวอย่างน้ำค่ะ
ทางสถาบันฯมีงานรับบริการฉายรังสีในตัวอย่างผลไม้ค่ะ
ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างละ 1.5 Kg.ค่ะ
สถาบันฯมีงานรับบริการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างค่ะ
ค่าบริการในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 1,605 บาท (รวม VAT) ค่ะ
ใช้เวลา 15 วันทำการค่ะ
สถาบันฯมีบริการรับตรวจวัดเรดอนในชิ้นงานค่ะ
ทางสถาบันฯมีการเปิดรับอบรมหลักสูตรป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 1 และระดับ 2 ค่ะ