• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)
วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2562 07:00

หลักสูตรฝึกอบรม

 

 

แจ้งเพื่อทราบสอบถามรายละเอียดการจัดฝึกอบรมได้ที่ฝ่ายบริการวิชาการ

                             064-9367417หรือ 

                   02-401-9889 ต่อ 5914, 5112

                 

กรณีที่ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมไม่สามารถติดต่อกับฝ่ายบริการวิชาการที่รับผิดชอบจัดฝึกอบรมได้

กรุณาส่งข้อความไว้ที่อีเมล์ของผู้จัดได้ที่

                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.และThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.และThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                  

 

                            *******************************************************************--

 

ประกาศ

 

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19

และให้หน่วยงานหลีกเลี่ยงการจัดอบรมประชุมและสัมมนา

ที่มีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 50 คน

 

ในการนี้ผู้บริหารของสทน.จึงขอให้เลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 1 รุ่นที่ 142 ในวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563ไปพลางก่อน

และจะแจ้งวันจัดอบรมให้ทราบในภายหลังเมื่อสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้น

 

ส่วนการฝึกอบรมในเดือนเมษายนและในรุ่นถัดไปจำเป็นต้องปิดรับใบสมัครไว้ก่อน

 

ผู้ใดต้องการสอบถามความคืบหน้าหรือเรื่องเกี่ยวกับการฝึกอบรม

ขอให้ติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการวิชาการโทร. 064-9367417

หรือ 02-4019889 ต่อ 5914, 5112 หรือ E-mail ที่ขึ้นอยู่ด้านบน

 

 

โปรดกรอกแบบสอบถามออนไลน์ความต้องการเข้าร่วมหลักสูตรการป้องกันอัตรายจากรังสี 

 

คลิกที่นี้หรือ QR Code 

qrcode

 

*******************************************************************************************--

  ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี้  (FM-AS-02) ใช้ได้กับทุกหลักสูตรและส่งใบสมัครและสำเนาวุฒิการศึกษาตามอีเมล์ด้านล่างใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หรือผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://academic.tint.or.th/(ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว)

 

 


 

หลักสูตรการฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีงบประมาณ 2563

 

1.การป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 1(Download)

2.การป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 2 วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2563 (Download) 

3. Environmental  Radioactivity Monitoring วันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 (Download)

4.NDT : การถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1  (RT) วันที่ 17 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 (Download)

5.NDT : การถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2  (RT) วันที่ 2 - 14 มีนาคม 2563 (Download) 

6. NDT : การตรวจสอบโดยวิธีใช้คลื่นเสียงความถี่สูงระดับ 1  (UT) วันที่ 27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563 (Download)

7.รังสีการใช้ประโยชน์และความปลอดภัยทางรังสี (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน)วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2563 (Download)

8. การปฏิบัติงานทางรังสีการตรวจวัดและการประเมินปริมาณรังสี (สำหรับนักศึกษาฝึกงานสายวิทยาศาสตร์) วันที่ 10 มิถุนายน 2563 (Download) 

9.ความรู้ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เบื้องต้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ฺBasic Reactor Engineering Course) วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563 (Download)

10. การสร้างเครือข่ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่จังหวัดนครนายกและปทุมธานีวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม  2563(Download)

   

   หลักสูตรฝึกอบรมภายในสทน.ประจำปีงบประมาณ 2563

1.การระงับเหตุผิดปกติเบื้องต้นสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ประจำปี 2562 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562  (Download)

2.การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีและอัคคีภัยศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสีวันที่ 23 - 24 มกราคม 2563 (Download)

3การซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีโรงงานฉายรังสีแกมมาวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 (Download)

4.การฟื้นฟูความรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการทางรังสี (ตามกฎหมาย) วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2563 (Download)

5 .ทบทวนความรู้ผู้ปฏิบัตงานด้านการฉายรังสี (Download)

6.การพัฒนาทีมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2563 (Download)

7.การซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 (Download)

    

 

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         ฝายบริการวิชาการ

         สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

         โทร 02-4019889 ต่อ 5914,5112 หรือ 064 9367417

 

 

 

Read 2182 times Last modified on วันศุกร์, 19 มิถุนายน 2563 17:10

เมนู