• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

งานแถลงข่าวการเปิดตัว WIN-Masks

 

       รศ.ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทน.ร่วมงานแถลงข่าวการเปิดตัว WIN-Masks เป็นหน้ากากสำหรับบุคลกรทางการแพทย์ที่ไม่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยตรงตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ความเสี่ยงและประชาชนที่ต้องอยู่ในกลุ่มชนหรือพบปะผู้คนจำนวนมากเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาขณะเดียวกันลดขยะปนเปื้อนจากหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ด้วย

       WIN-Masks พัฒนาขึ้นภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

       คุณสมบัติสำคัญของ WIN-Masks คือตัวหน้ากากมีโครงสร้าง 3 ชั้น 1) ผ้ากันไรฝุ่นศิริราชชนิดทอแน่นเคลือบสารนาโนกันน้ำ 2) ผ้าไมโครไฟเบอร์ผสม ZnO ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 3) ผ้าฝ้ายที่สามารถดูดซับน้ำจากไอจามผ้า 3 ชั้นทำงานร่วมกันทำให้สามารถกรองฝุ่นและละอองฝอยจากเสมหะขนาดเล็กระดับ 2.5-5 ไมครอนได้ซักล้างได้มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ

        สำหรับสทน.ได้เตรียมพร้อมสำหรับการฉายรังสี WIN-Masks ชุดแรกจำนวน 7,000 ชิ้นโดยจะใช้เครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอนบีมศูนย์ฉายรังสีสทน.ซึ่งตั้งอยู่ที่คลอง 5 เทคโนธานีจ.ปทุมธานีโดยใช้ปริมาณรังสีประมาณ 25 กิโลเกรย์ซึ่งสามารถทำให้ปลอดเชื้อพร้อมส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไป

 

 

 

 


เมนู