• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

สทน.เข้าให้กำลังใจและส่งมอบหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สทน.เข้าให้กำลังใจและส่งมอบหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Image

สทน.เข้าให้กำลังใจและส่งมอบหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์  ผสทน.ได้มอบหมายให้  พล.ร.ต.วัชระ  การุณยวนิช  รองผู้อำนวยการ  (บริหาร)  เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์  ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี  อ.องครักษ์  จ.นครนายก  ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้บริการการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน  ซึ่งสทน.เองได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างจำนวนราว  200  คน  และได้ทยอยเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง  ในโอกาสนี้  รอง  ผสทน.ได้เป็นตัวแทนสทน.  มอบของที่ระลึกและหน้ากากอนามัย  N95  จำนวน  300  ชิ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป  โดยมี  ผศ.นพ.วิชิต  วิริยะโรจน์  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์  ฯ  ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์  เป็นผู้รับมอบ

เมนู