• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

สทน.ส่งมอบหน้ากากอนามัย KN95 พร้อมเจลแอลกอฮอล์แก่รพ.องครักษ์

Image

สทน.ส่งมอบหน้ากากอนามัย KN 95 และเจลแอลกอฮอล์แก่รพ.องครักษ์

       รศ.ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์  ผู้อำนวยการ  สทน.  มอบหมายให้  พล.ร.ต.วัชระ  การุณยวณิช  รองผู้อำนวยการ  สทน.  และคณะ  นำหน้ากากอนามัย  KN95  สำหรับการแพทย์จำนวน  1,000  ชิ้น  และเจลแอลกอฮอร์ที่ผลิตโดย  สทน.  จำนวน  500  หลอด  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลองครักษ์  อ.องครักษ์  จ.นครนายก  ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลองครักษ์เป็นโรงพยาบาลสำคัญในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19  ในพื้นที่อำเภอองครักษ์  โดยมีนายแพทย์สายันต์  เรืองกิตติกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์  เป็นผู้รับมอบ

       ในโอกาสนี้  สทน.  ขอขอบคุณ  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (TCELS)  ที่ให้ความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  KN95  จำนวน  2,000  ชิ้น  โดย  สทน.  นำไปมอบให้ทางโรงพยาบาลจำนวน  1,000  ชิ้น  และมอบให้เจ้าหน้าที่ของ  สทน.  อีกจำนวน  1,000  ชิ้น

เมนู