พิมพ์

สทน.ร่วมทำบุญและบวงสรวงสิ่งศักดิ์ในพื้นที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ


                    รศ.ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์  ผู้อำนวยการ  สทน.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  (สทน.)  ตลอดจนเจ้าหน้าที่  ปส.  และ  สทน.  ร่วมทำบุญและบวงสรวงสิ่งศักดิ์ในพื้นที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  และอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย  ในโอกาสครบรอบ 58  ปี  เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย  ซึ่งก่อสร้างและเดินเครื่องมาครบ  58  ปีในวันที่  27  ตุลาคม  2563  นี้

Gallery

,