• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

สทน.มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่นายอำเภอองครักษ์และผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอองครักษ์จำนวนทั้งสิ้น 38 โรงเรียน

         สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทน.มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่นายอำเภอองครักษ์และผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอองครักษ์จำนวนทั้งสิ้น 38 โรงเรียน

( 8 มิถุนายน 2563)

 

     รศ.ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่นางอภิญญาเอี่ยมอำภานายอำเภอองครักษ์และผู้อำนวยการโรงเรียนประถมและมัธยมวิทยาลัยการอาชีพในอำเภอองครักษ์จำนวน 38 โรงเรียนเพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็กนักเรียนโดยสทน.มุ่งหวังในการช่วยบรรเทาและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาเดือนกรกฏาคมที่จะถึงนี้
ในโอกาสดังกล่าวทางสทน.โดยนายปาพจน์พรวนต้นไทรนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ได้ให้ความรู้ในเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่คณะดังกล่าวเพื่อเป็นการย้ำให้เข้าใจและทราบถึงภารกิจของสถาบันอีกด้วย

 

 

 


เมนู