พิมพ์

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการเข้าเยี่ยมชมงานบริการงานวิจัยของสทน.โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสีและเข้าเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

สามารถชมภาพบรรยากาศได้ที่นี้