• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

มหาวิทยาลัยบูรพาเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมงานด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ณเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในสาขาวิชาฟิสิกส์โดยน้องๆจะนำความรู้เหล่านี้ไปสอนน้องๆนักเรียนต่อไป

สามารถติดตามภาพบรรยากาศได้ที่นี่ 


เมนู