• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

งานบริการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในน้ำ/สิ่งแวดล้อม

- ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นกลาง ISO 17025

- ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ ISO17025

 

ประกาศ แจ้งการปรับอัตราค่าบริการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในน้ำ 

 

33333

 

Download แบบขอรับบริการวิเคระห์ค่ากัมมันตรังสีในน้ำ Rev.No:17 EFF Date :23/07/2020

- แบบขอรับบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในน้ำ(EXCEL)

- แบบขอรับบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในน้ำ(PDF)

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี โทร 02-401-9889 ต่อ 5901 หรือ 5941

 

เพื่อให้การทำงานของศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสีมีประสิทธิภาพมากขึ้นทางศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสีจึงต้องขอให้ผู้ใช้บริการรบกวนช่วยทำแบบสอบถามความพึงพอใจงานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีน้ำตามลิ้งค์ด้านล่าง  

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

https://survey0.tint.or.th/index.php/365239/lang-th

 

 

            หรือ

QRCodeSurvey 

 


เมนู