พิมพ์

งานบริการตรวจและออกใบรับรองความปลอดภัยทางรังสีของหีบห่อบรรจุ

งานบริการตรวจและออกใบรับรองความปลอดภัยทางรังสีของหีบห่อบรรจุ

 

 

 

 การเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีจะต้องมีมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีเช่นมาตรฐานของภาขนะหีบห่อที่ใช้บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับการขนส่งเพื่อให้มีความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางรังสีก่อนจะเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีจะต้องดำเนินการตรวจรับรองความปลอดภัยทางรังสีและติดเครื่องหมายกำกับการขนส่งทางรังสีเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศและสากลนอกจากนี้การให้บริการตรวจรับรองความปลอดภัยทางรังสีและติดเครื่องหมายกำกับการขนส่งทางรังสีศูนย์บริการฯยังให้บริการตรวจสภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีในอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและความปลอดภัยของอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีอีกด้วย

ขั้นตอนการขอรับบริการ

  1. ผู้ขอรับบริการกรอกแบบคำขอรับบริการตรวจสอบหีบห่อ/อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสี
  2. นำส่งหีบห่อ / อุปกรณ์รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดส่งตรวจ
  3. ชำระค่าบริการ
  4. รับผลการตรวจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับงานบริการตรวจสอบหีบห่อ

สำหรับงานบริการตรวจสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสี

อัตราค่าบริการ

การตรวจวัดรังสีหีบห่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีและออกหนังสือแจ้งผลการตรวจวัดรังสี

2,000

บาท/ชิ้น

การตรวจสภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีและออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสภาพอุปกรณ์

2,000

บาท/ชุด

 

หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ติดต่อ

งานบริการตรวจวัดรังสีหีบห่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูลอ.องครักษ์จ.นครนายก 26120

โทรศัพท์ 02-4019889 ต่อ 1910

ส่งตรวจที่อาคาร 24 ชั้น 1 สทน.องครักษ์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.