พิมพ์

งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี(X-ray)

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : 
อัตราค่าบริการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินความปลอดภัยทางรังสี

ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพและนโยบายความเป็นกลาง

แบบคำขอรับบริการตรวจประเมินความปลอดภัยทางรังสี PDF

แบบคำขอรับบริการตรวจประเมินความปลอดภัยทางรังสี Excel

แบบรับข้อร้องเรียน PDF

แบบรับข้อร้องเรียน Excel

แบบอุทธรณ์ PDF

แบบอุทธรณ์ Word

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >