พิมพ์

งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล

 

 

การปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องกำเนิดรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินและเฝ้าระวังการได้รับรังสีในขณะที่ปฏิบัติงานไม่ให้เกินขีดจำกัดปริมาณรังสีเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งหรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆที่อาจเกิดจากการได้รับรังสีห้องปฏิบัติการฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้บริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคลจากแผ่นวัดรังสีชนิดOptically Stimulated Luminescence Dosimeter (OSL) ซึ่งเป็นผลึกของอะลูมิเนียมออกไซด์สำหรับบันทึกประเมินและรายงานค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากการปฏิบัติงานเพื่อให้ท่านสามารถนำรายงานผลการประเมินค่าปริมาณรังสีไปประกอบการดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับในกรณีที่หน่วยงานของท่านใช้ปริมาณรังสีสูง

***ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐานISO17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขหมายเลขทะเบียน 1219/55***

 

 

 

นโยบายความเป็นกลาง

 

 

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1.  ดาวน์โหลดแบบคำขอรับบริการและแบบประวัติผู้ใช้งานแผ่นวัดรังสี (ด้านล่าง) กรอกรายละเอียดส่งไปยังThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.  ชำระค่าบริการโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03267-2 ชื่อบัญชี “รายได้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ” (สถาบันเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่หักภาษีณที่จ่าย)      
3.  รอรับแผ่นวัดรังสีตามที่ในรอบเดือนตามที่ตกลงเมื่อใช้งานครบรอบให้นำส่งกลับมาประเมินค่าและรอรับรายงานผลภายใน 15 วันทำการหลังจากที่ห้องปฏิบัติการฯได้รับแผ่นวัดรังสี
4.  เมื่อใกล้ครบอายุการใช้งาน (1 หรือ 2 ปี) ทางห้องปฏิบัติการฯจะติดต่อกลับไปเพื่อต่ออายุการใช้งาน

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แบบคำขอรับบริการ   pdf excel 
แบบประวัติผู้ใช้งานแผ่นวัดรังสี    pdfexcel  *แนบพร้อมแบบคำขอรับบริการ (ขอใช้ใหม่/ขอใช้เพิ่ม)
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลระหว่างการใช้บริการpdf excel  *กรณีขอแก้ไขผู้ใช้งานหรือข้อมูลอื่นๆ ระหว่างการใช้บริการ

 

 

         

อัตราค่าบริการ

รายการประเมินทุกเดือน (บาทต่อคนต่อปี)ประเมินทุก 3 เดือน (บาทต่อคนต่อปี)
แผ่นวัดรังสีที่ลำตัว 1 ตำแหน่ง1,926 *963

แผ่นวัดรังสีที่ไทรอยด์ชีลด์/ข้อนิ้ว/ข้อมือ/เลนส์ตา

(กรณีไม่ได้ใช้แผ่นวัดรังสีที่ลำตัว)

1,926963

แผ่นวัดรังสีที่ไทรอยด์ชีลด์/ข้อนิ้ว/ข้อมือ/เลนส์ตา

(กรณีใช้แผ่นวัดรังสีที่ลำตัวร่วมด้วย)

321214

แผ่นวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม/พื้นที่ปฏิบัติงาน

(กรณีไม่ได้ใช้แผ่นวัดรังสีที่ลำตัว)

1,926963

แผ่นวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม/พื้นที่ปฏิบัติงาน

(กรณีใช้แผ่นวัดรังสีที่ลำตัวร่วมด้วย)

963428
แผ่นวัดรังสีควบคุม428214

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 


             
* กรณีในหน่วยงานใช้แผ่นวัดรังสีมากกว่า 50 แผ่นประเมินทุกเดือนและมีความประสงค์ชำระเงินครั้งเดียวเพื่อใช้งานต่อเนื่อง 2 ปีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 3,531 บาทต่อคนต่อ 2 ปี (จากปกติ 3,852 บาทต่อคนต่อ 2 ปี)

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ห้องปฏิบัติการฯประเมินค่าปริมาณรังสีประจำบุคคลวิธีการตาม  GSG No.7 and Algorithm for OSLN   
2. ห้องปฏิบัติการฯขออนุญาตโทรศัพท์หรืออีเมล์ไปแจ้งในกรณีที่พบว่าค่าปริมาณรังสีสูงจนมีโอกาสเกินขีดจำกัดปริมาณรังสีต่อปีก่อนการจัดส่งรายงานผล
3. ห้องปฏิบัติการฯจะไม่รายงานผลให้ในกรณีที่ส่งกลับมาประเมินช้ากว่า 1 ปีนับจากวันที่เริ่มใช้งาน
4. หากแผ่นวัดรังสีชำรุดหรือสูญหายโปรดแจ้งและชำระค่าแผ่นวัดรังสีเป็นเงิน 1,000 บาทต่อแผ่น
5. โปรดส่งแผ่นวัดรังสีกลับมาประเมินหลังจากครบระยะเวลาและส่งคืนให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้รับกรณีไม่ส่งคืน 2 รอบติดต่อกันจะถูกระงับการจัดส่งในรอบถัดไป

 

 

สถานที่ติดต่อ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานใหญ่เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120
สำนักงานสาขาจตุจักรเลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-401-9889 ต่อ 1142 (คุณสมควร), 1910 (คุณวรัญญา), 2405 (คุณอังคณาง)
อีเมล์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >