• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยเทคนิค photostimulated luminescence (PSL)

 

บริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยเทคนิคphotostimulated luminescence (PSL)

      ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดให้บริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยเทคนิคphotostimulated luminescence (PSL) ซึ่งเป็นการตรวจพิสูจน์อาหารประเภทเครื่องเทศสมุนไพรเครื่องปรุงรสอาหารแห้งหรือส่วนประกอบของอาหารจากพืชหรือสัตว์ซึ่งมีลักษณะแห้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานเอกชนนักศึกษาและหน่วยงานราชการที่มีความประสงค์ต้องการทราบว่าอาหารผ่านการฉายรังสีมาแล้วหรือไม่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้างานวิจัยและอื่นๆ

 

ปริมาณตัวอย่างที่นำส่ง: ขั้นต่ำ 100 กรัม (หรือมากกว่า) ต่อ 1 ตัวอย่าง

ค่าบริการวิเคราะห์: ตัวอย่างละ 428 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) 

จำนวนตัวอย่างที่ส่ง : ครั้งละไม่เกิน 10 ตัวอย่าง

ระยะเวลาดำเนินการ: 10 วันทำการ 

รายละเอียดการขอรับบริการดูได้จากแบบฟอร์ม

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.คู่มือการนำส่งตัวอย่างสำหรับงานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยเทคนิค photostimulated luminescence (PSL)

   >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ <<<

2.แบบคำขอรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง / TEST APPLICATION (FM-NSC-156)    >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ <<<

3.แผนที่จุดรับบริการ

        3.1.แผนที่newสำนักงานใหญ่อ.องครักษ์จ.นครนายก     >>> คลิกที่นี่ <<<

        3.2.แผนที่new สาขาย่อยบางเขนOne-Stop Service      >>> คลิกที่นี่ <<<

    16 ถนนวิภาวดี-รังสิตแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกทม. 10900

     www.tint.or.th    Call Center 02-4019885

 

 


เมนู