พิมพ์

งานบริการผลิตสารไอโซโทปรังสี

ศูนย์ไอโซโทปรังสี

         

          ศูนย์ไอโซโทปรังสี  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักคือดำเนินการผลิตสารไอโซโทปรังสี (Radioisotopes) สารประกอบติดฉลากรังสี (Labeled Compounds)  และสารเภสัชสำเร็จรูปของเทคนีเชียม-99เอ็มหรือแกลเลียม-68 (Radiopharmaceutical kits) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  เช่น  ทางการแพทย์  ทางการเกษตร  การศึกษาวิจัย   เป็นต้นผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสีที่ผลิตโดยศูนย์ไอโซโทปรังสี  สำหรับงานบริการแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ

         

 

1.สารไอโซโทปปฐมภูมิ (Primary Isotopes)

          เป็นสารไอโซโทปรังสีที่ผลิตจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยได้แก่

2.สารประกอบติดฉลากรังสี (Labeled Compounds)

          เป็นการนำสารไอโซโทปปฐมภูมิมาติดฉลากกับสารประกอบต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาได้แก่
3.สารเภสัชสำเร็จรูปของเทคนีเชียม-99เอ็มหรือแกลเลียม-68 (Radiopharmaceutical Kits)

          เป็นยาฉีดในรูปผงแห้งโดยนำมาติดฉลากกับเทคนีเชียม-99เอ็มหรือแกลเลียม-68 เพื่อใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยได้แก่

 

4.สารเภสัชรังสีพร้อมใช้ (Unit doses)

          เป็นสารเภสัชรังสีที่ติดฉลากกับเทคนีเชียม-99เอ็มซึ่งเป็นยาที่เตรียมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายบรรจุอยู่ในหลอดยาฉีดพร้อมใช้ได้แก่

   


Certificate of Analysis (COA)

ศูนย์ไอโซโทปรังสี  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)

16  ถ.  วิภาวดี-รังสิต  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์  0-2579-9560  ,  0-2401-9889  ต่อ  5400

โทรสาร  0-2579-9560

Website:  http://www.tint.or.thมาตรฐานการปฏิบัติงาน

< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >