พิมพ์

งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง

         สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติได้ให้บริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์เพื่อการตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณธาตุองค์ประกอบในตัวอย่างประเภทต่างๆเทคนิควิเคราะห์เชิงนิวเคลียร์ที่รู้จักกันดีและเป็นที่นิยมอย่างมากคือเทคนิคการเรืองรังสีเอ็กซ์ (X-Ray Fluorescence : XRF) , เทคนิคการอาบนิวตรอน (Neutron Activation Analysis : NAA) นอกจากนี้สถาบันฯยังมีวิธีทางเคมีได้แก่เทคนิค ICP-AES (Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry)

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

อัตราค่าบริการการวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบในตัวอย่าง

รายการราคาVAT(%)ราคารวมVATหน่วย
การวิเคราะห์ตัวอย่างโดยเทคนิคXRF แบบ Pressed pellet1,5001051,605บาท/ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ตัวอย่างโดยเทคนิคXRF แบบ Fused bead2,0001402,140บาท/ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ตัวอย่างโดยเทคนิคINAA1,5001051,605บาท/ตัวอย่าง

การวิเคราะห์หาความชื้นในตัวอย่าง

*ตัวอย่างต่อไปตัวอย่างละ 300 บาท (ตัวอย่างต่อไปตัวอย่างละ 321 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์)

50035535บาท/ตัวอย่าง
กรณีขอหนังสือรับรองฉบับใหม่เนื่องจากต้องการเพิ่มเติมหรือใบแทนฉบับที่สูญหาย20014214บาท/ฉบับ
กรณีขอหนังสือรับรองฉบับใหม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ20014214บาท/ฉบับ

ทั้งนี้อ้างถึงประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ 3/2560 เรื่องอัตราค่าบริการของศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประกาศณวันที่ 25 มกราคม 2560 ให้มีผลบังคับวันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป >> คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศฯ <<

 

สถานที่ติดต่อ

งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง

ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

โทรศัพท์ : 02-4019-889 ต่อ 1141, 037-392-907 , 037-392-901 - 6 ต่อ 1814

โทรสาร : 037-392-912

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >