พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสทน.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ในช่วงระยะเวลาวันที่๑ตุลาคม๒๕๖๓ - ๓๑มีนาคม๒๕๖๔จำนวน๑โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067158887)