พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำจากถังพักน้ำบนหลังคาอาคารของสทน.องครักษ์จำนวน 14 อาคารจำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047114071)