• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอุปกรณ์วัดระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำแบบส่งข้อมูลระยะไกลจำนวน 6 ชุดจำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077079405)


เมนู