พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบความมั่นคงปลอดภัยและการเชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่สถานีเฝ้าระวังส่วนกลางพร้อมติดตั้งจำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037443070)