• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ๓ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐโดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64037050575)

 


เมนู