พิมพ์

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยกัญชงและกัญชาจำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037435046)