พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำถึง -80 C พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน๑ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127511199)