พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัด-รับสัญญาณ DAQ จากการทดลองชุดอุปกรณ์ควบคุมความดันอัตโนมัติ Mass flow meter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)