พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดทางรังสีสามารถระบุนิวไคล์ได้ Identifier 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127164245)