• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคารสทน.องครักษ์, คลอง 5 และจตุจักรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027029952)


เมนู