• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง 6 ตำแหน่งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63117067691)


เมนู