• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน๓รายการ (เครื่องชั่งสารทศนิยม๔ตำแหน่ง๑เครื่อง, เครื่องชั่งสารทศนิยม๒ตำแหน่ง๒เครื่อง, เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-เบส๑เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127322441)


เมนู