พิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ (Autosampler) และเครื่องตรวจวัดชนิด Refractive Index สำหรับเครื่อง HPLC 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117247536)