พิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแกลเลี่ยมเจนเนอเรเตอร์ (Ge-68/Ga-68 Generator) จำนวน 2 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107168309)