พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์จำนวน 8 คน