พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงานทั่วไปจำนวน 3 คน