พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งเอกสารกระทรวงฯและจ้างส่งเอกสารสถานที่ต่างๆประจำปี๒๕๖๔จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง