พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยช่างเทคนิคจำนวน 7 รายการ