พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานด้านเคมีอาหารจำนวน๑๒เดือน (นางธิราพรเพิ่มทอง)