Get Adobe Flash player

งานบริการฉายรังสีอัญมณี

ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี

         ศูนย์ฉายรังสีอัญมณีเปิดให้บริการฉายรังสีอัญมณีด้วยรังสีแกมมา อิเล็กตรอน นิวตรอน , ให้บริการฉายรังสีพร้อมออกหนังสือรับรองการฉายรังสี แก่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่นำมาทำการทดลองฉายรังสีแกมมา หรือ อิเล็กตรอน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ฯลฯ รวมถึงการบริการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี  สถานที่ติดต่อ 2 สาขา คือ อาคาร 19 และ อาคาร 20 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9/9 ม.7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก หรือ อาคาร 9 ชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. โทร.02-401-9889 เบอร์ต่อ 5923 และ 3003 ในเวลาทำการ จ - ศ. ยกเว้นวันหยุดราชการ 8.30 น. - 16.30 น. หรือสามารถติดต่อสอบถาม และหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ /www.facebook.com/GemsIrradiationCenter/

 

ขั้นตอนการรับบริการ

GemsIrradiationCenter001  GemsIrradiationCenter002

         1. ลูกค้านำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการโดยกรอกเอกสารแบบคำขอรับบริการฉายรังสีฯ / แบบขอวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี กับเจ้าหน้าที่ หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

 

GemsIrradiationCenter003         2. เจ้าหน้าที่รับรองลูกค้า จัดทำเอกสารนัดรับคืน แจ้งกำหนดการรับคืน พร้อมแจ้งค่าบริการ เพื่อให้ลูกค้านำมาชำระในวันรับคืนสินค้า

 

 

GemsIrradiationCenter004         3. ลูกค้านำเอกสารรับคืน ติดต่อเจ้าหน้าที่รับรองลูกค้า ณ สถานที่ที่ลูกค้าส่งสินค้า  ตามวันและเวลานัด พร้อมชำระค่าสินค้า และรับคืนสินค้า

 

ตัวอย่างอัญมณีก่อน – หลังการฉายรังสี

GemsIrradiationCenter005  

GemsIrradiationCenter006

        1. Rubilite พลอยเนื้ออ่อนในตระกูล Tourmaline หลังจากผ่านการฉายรังสีแกมมา อัญมณีส่วนใหญ่จะให้สีเข้มขึ้นไปทางสีชมพู หรือสีพื้นเดิมของอัญมณี การฉายรังสีแกมมาไม่ทำให้เกิดสารกัมมันตภาพรังสีใด ๆ ลูกค้าสามารถรับคืนอัญมณีที่ผ่านการฉายรังสีได้ทันที

 

GemsIrradiationCenter007

        2. Topaz พลอยเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งมีค่าความแข็งตามเสกลของโมส์เท่ากับ 8 หากนำมารังสีแกมมา จะเปลี่ยนเป็นสี Champaign , หากนำไปฉายรังสีอิเล็กตรอน จะเปลี่ยนเป็น Sky Blue , หากนำไปฉายรังสีนิวตรอน จะเปลี่ยนเป็นสี London Blue และหากนำไปฉายรังสีนิวตรอน และอิเล็กตรอน จะเปลี่ยนเป็นสี Swiss Blue

 

GemsIrradiationCenter008

 

GemsIrradiationCenter009

GemsIrradiationCenter010

        3. อัญมณีชนิดอื่น ๆ ที่สามารถนำมารับบริการ ได้แก่ Beryl (Yellow Beryl , Morganite) , Kunzite , Quartz , Diamond , Danburite, Tanzanite, ไข่มุก และพลอยเนื้ออ่อนอื่น ๆ

 

 

งานบริการอื่น ๆ

        1. บริการฉายรังสีผลิตภัณฑ์เพื่อการทดลองด้วยรังสีแกมมา และรังสีอิเล็กตรอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจที่ต้องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ ในการนำชิ้นงานมาฉายรังสี เพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ

        2. บริการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี พร้อมออกเอกสาร “หนังสือแจ้งผลการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการทราบว่าอัญมณีที่ผ่านการฉายรังสีมีความปลอดภัย และสามารถนำไปใช้งานได้

 

        ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร.02-401-9889 เบอร์ต่อ 5923 และ 3003 หรือ www.facebook.com/GemsIrradiationCenter/

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.