Get Adobe Flash player

“ ด้วยปรากฎว่า ได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ได้ทำการโฆษณาชักชวนให้ซื้อสินค้าของตน โดยปรากฎข้อความหรือภาพใดๆพาดพิงหรือแอบอ้าง หรือสื่อถึง หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบของธาตุ ด้วยเทคนิค XRF ของ สทน. รวมถึงเครื่องหมาย โลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ของสทน

“ ด้วยปรากฎว่า ได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ได้ทำการโฆษณาชักชวนให้ซื้อสินค้าของตน โดยปรากฎข้อความหรือภาพใดๆพาดพิงหรือแอบอ้าง หรือสื่อถึง หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบของธาตุ ด้วยเทคนิค XRF ของ สทน. รวมถึงเครื่องหมาย โลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ของสทน. ไปในทางที่ทำให้ผู้ที่ได้รับทราบข้อความที่โฆษณาสินค้าดังกล่าว เข้าใจผิดว่าเป็นเอกสารรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าที่เกี่ยวกับด้านพลังงาน สทน.ขอเรียนว่า สทน.ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรับรองผลของคุณภาพสินค้าในด้านพลังงานอย่างใดทั้งสิ้น สทน. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ได้มีการโฆษณาแต่อย่างใด และสทน.จะไม่รับผิดชอบใดๆหากมีความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการซื้อหรือใช้สินค้าดังกล่าว”

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

No automatic alt text available.

 

jpg

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.