Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

นักศึกษาม.สวนดุสิต เข้าเยี่ยมชม สทน.

เมื่อวันทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งน้อง ๆ ได้เข้าชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมี เกี่ยวกับน้ำบาดาลของสทน. ณ สทน.องครักษ์ จ.นครนายก

 

อ่านเพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/pg/thai.nuclear/photos/?tab=album&album_id=10155261833629734

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.