Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

กิจกรรมวิเทศสัญจร ครั้งที่ 6

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 สทน.โดยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมวิเทศสัญจร ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาถึงปีที่ 6 โดยวัตถุประสงค์เพือเป็นการสร้างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และเป็นกิจกรรมที่จะใช้เป็นกลไกให้เกิดการพัฒนาทักษะนักวิเทศสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีการจัดหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปตามหน่วยงานในสังกัดของ วท. โดยในครั้งนี้ มาจัดกันที่ สทน.องครักษ์ จ.นครนายก

 

อ่านต่อ >> https://www.facebook.com/pg/thai.nuclear/photos/?tab=album&album_id=10154887000944734

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.