Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สทน. ลงนาม MOU กับ ANSTO ออสเตรเลีย เพื่อขยายความร่วมมือเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ดร.พรเทพ นิศามณีพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เปิดเผยว่า ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า ประธานกรรมการบริหารสทน. ได้นำคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นิวเคลียร์ที่ Australian Nuclear Science and Technology Organization (ANSTO) ณ เมืองซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เช่น การผลิตสารไอโซโทปสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมและผลิตเภสัชรังสีสำหรับใช้งานทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ การใช้เทคนิคทางนิวตรอนวิเคราะห์แร่ธาตุและตัวอย่างต่างๆ รวมถึงการถ่ายภาพแบบ 3 มิติ การผลิต Silicon ingot เพื่อใช้ในการผลิตสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า การดูงานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร และเครื่องเร่งอนุภาค AMS สำหรับการกำหนดอายุวัตถุโบราณและวัตถุต่าง เยี่ยมชมเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคการวาวรังสีเอกซ์ (XRF) ชนิดความละเอียดสูง ที่เรียกว่า ITRAX สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์วัตถุได้หลายประเภท เช่น น้ำแข็งขั้วโลก และตะกอนดิน เพื่อการศึกษาทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ซึ่งเป็นโครงการที่กำลังดำเนินงานร่วมกับ สทน. อยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ สทน. และ ANSTO โดย Dr.Adi Paterson ยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยมีกรอบความร่วมมือที่เน้นในเรื่องการผลิตไอโซโทปทางการแพทย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (climate change) และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน การส่งเสริมสังคมฐานเทคโนโลยีและความรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาวิทยาการและความสามารถทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ และการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและวิศวกร ผ่านทางการฝึกอบรมและการดูงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตวิศวกร และพัฒนาความร่วมมือระหว่างในการผลิตเภสัชรังสีจากเครื่องไซโคลตรอน ซึ่ง สทน.อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้งเครื่องไซโคลตรอน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับจากนี้

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.