Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สทน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการ สทน.ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ โดยมี นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการลงนามครั้งนี้

ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการการรักษามะเร็งด้วยเครื่องโปรตรอนและคาร์บอน ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้
1.ตกลงร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ และวิศวกรรมศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนโครงการการรักษามะเร็งด้วยเครื่องโปรตรอน และคาร์บอน
2.ตกลงร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และประโยชน์อื่นๆ จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
3.ตกลงร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนโครงการการรักษามะเร็งด้วยเครื่องโปรตรอนและคาร์บอน

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงอีก 2 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.