Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สทน.ร่วมกิจกรรมแถลงข่าว งาน ASEAN Next2019

13 มีนาคม 2562 ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผสทน. ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงาน ASEAN Nexte2019 : STI Leading towards Community Happiness ซึ่งเป็นงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย โดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปวท. เป็นประธานการแถลงข่าว กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ระหว่างอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น และร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมความร่วมมือรายสาขาที่สำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอาเซียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน วทน.ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมทั้งในเชิงเศรษฐกิจที่สามารถเพิ่มรายได้ และเชิงสังคมที่ใช้ทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประชาคมได้ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะสามารถนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนในประชาคมอาเซียนต่อไป

ในงานครั้งนี้ สทน.เองได้มีการจัด Forum ในหัวข้อ เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อนวัตกรรมทางวัตถุ ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆในอาเซียน งาน ASEAN Next จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.