Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สัมมนา "สารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ (NORM) ในวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 สทน.จัดสัมมนาในเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ (NORM) ในวัสดุก่อสร้าง" ซึ่งสืบเนื่องมาจาก ประชาชนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีความตระหนักในเรื่องของการรักษาสุขภาพมากขึ้น ซึ่งนอกจากการรักษาสุขภาพจากเรื่องทั่ว ๆ ไปแล้ว เช่น การรับประทายอาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกาย อีกหนึ่งความปลอดภัยที่มีความน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องของที่อยู่อาศัย เราทราบกันดีว่า วัสดุก่อสร้างมีส่วนผสมของดิน หินทรายและแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ยูเรเนียม-232 ทอเรียม-232 เรเดียม-226 โปตัสเซียม-40 เรดอน-222 เรดอน-220 เป็นต้น ปะปนอยู่ในปริมาณต่าง ๆ กัน ซึ่งปริมาณกัมมันตรังสีหากมีปริมาณเกินมาตรฐานจะส่งผลต่อสุภาพ และก่อให้เกิดการเจ็บป่วยของผู้อยู่อาศัยระยะยาว โดยเฉพาะเรเดียมที่สามารถสลายตัวให้ก๊าซเรดอน ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่สามารถสัมผัสได้ ผลที่เกิดขึ้นสามารถก่อให้เกิดมะเร็งปอดในมนุษย์มากเป็นอันดับสองรองจากบุหรี่ การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อศึกษาวิจัย "การศึกษาปริมาณสารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (NORM) ของวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูล" ทั้งนี้เพื่อต้องการศึกษาระดับกัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่ตกค้างในวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นค่าพื้นฐานในการกำหนดระดับความปลอดภัยหรือค่ามาตรฐานสำหรับประเทศไทย อาจนำไปสู่การสรรหาสิ่งวัสดุก่อสร้างอื่นหรือค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ มาทดแทนวัสดุก่อสร้างที่มีกัมมันตรังสีสูงได้ในอนาคต สทน.ได้ทำการร่วมมือกับบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การสัมมนานี้ไม่ได้จัดขึ้นและเผยแพร่ภายในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่สัมมนานี้ยังจัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

เพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/pg/thai.nuclear/photos/?tab=album&album_id=10157389736049734&__tn__=-UC-R

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.