ส่งมอบแล้ว เครื่องวัดรังสีส่งต่อให้โรงเรียนเพื่อการศึกษา

มื่อวันที่ 11 ตุลาคมคน 2561 สทน.ทำการส่งมอบเครื่องวัดรังสีชนิดเพื่อการศึกษาค้นคว้าในโรงเรียน โดยความร่วมมือระหว่าง สทน.และกฟผ. ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการสทน.ฝ่ายวิชาการ ทำพิธีส่งมอบเครื่องวัดรังสี แก่นายทิเดช เอี่ยมสาย ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า ของกฟผ. ซึ่งจะได้ดำเนินการส่งต่อให้โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายต่อไป

เครื่องวัดรังสีนี้ คิดค้นรูปลักษณ์และออกแบบการใช้งาน โดยนักวิศวกรนิวเคลียร์ของสทน.ซึ่งสามารถสาธิตและศึกษาปริมาณรังสีที่มีอยู่ในวัสดุต่าง ๆ ในระดับรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติได้ ซึ่งโรงเรียนและน้อง ๆ ที่มีโอกาสได้ใช้ในการศึกษานี้ จะไม่ต้องเรียนแบบมโนนึกภาพอีกต่อไป แต่สามารถเรียนรู้โดยการสัมผัส มองเห็น ได้ยินเสียงและจับต้องได้มากขึ้น เข้าใจเรื่องรังสีในชีวิตประจำวันมากขึ้น และเรียนรู้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

รายละเอียด >>> https://is.gd/36yx7P